Din Brannvernleder AS

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller tilsvarende roller.Din Brannvernleder tilbyr brannforebyggende web-kurs for ansatte i næring med kursbevis og egne rapportsider for dokumentasjon mot myndigheter. Ta kontakt for tilbud.Vi utfører også brannvernledertjenester,evakueringsøvelser til byggeiere, forvaltere,boligsameier samt leietakere for å møte alle dagens brannkrav til gunstige priser.


E-læringkurset Branntest. Grunnopplæring i brannvern for ansatte.

E-læringskurset Branntest kan gjennomføres av den ansatte på PC eller mobil. Bygget får egen innloggingskode .Tar ca 20-25 min.Kursbevis sendes direkte på mail til de som har bestått eksamen. Egen rapportside sørger for full oversikt over de som har bestått inndelt i avdelinger.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25 minutter etter avtale kr  

Håndverkstest for fagarbeidere som skal arbeide på bygg

Håndtverkstest er utviklet med bakgrunn i de mange fagarbeidere med ulik bakgrunn som skal arbeide på et definert bygg. Vi leverer nå Håndtverktest for byggeiere og driftsansvarlige der fagarbeidere må ta en digital nettbasert kunnskapstest om det bygget de skal arbeide i før arbeidet igangsettes.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ettter avtale kr