Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet.

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta. Hun er mor til 2, har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familieveileder, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF Sertifisert Coach. Hun har over en periode på fem år utviklet «Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse – med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet». I etterkant av utviklingen har hun i samarbeid med fagpersoner i skoler og barnehager videreutviklet kursene. Hun har også hatt veiledning fra dyktige rådgivere hos Innovasjon Norge. Diameta sine kurs tilbys nå over hele landet.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Barnekurs for god selvfølelse (10 - 13 år)

Vi tilbyr barnekurs for god selvfølelse. Diameta-kurs har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti - mobbe effekt.

Sted Dato Varighet Pris
Fjell Fjell 3 samlinger 1.650 kr  
Oslo, Østensjø Oslo, Østensjø 3 samlinger 1.650 kr  

Barnekurs for god selvfølelse, 6 - 9 år (friluftskurs)

Vi tilbyr barnekurs for god selvfølelse (friluftskurs). Diameta kurs har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti-mobbe effekt.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Østensjø Oslo, Østensjø 4 ganger 1.650 kr  

Barnekurs for god selvfølelse, 9 - 13 år (friluftskurs)

Vi tilbyr barnekurs for god selvfølelse (friluftskurs). Diameta kurs har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti-mobbe effekt.

Sted Dato Varighet Pris
Gol Gol 1 dag 1.650 kr  
Oslo, Østensjø Oslo, Østensjø 3 ganger 1.650 kr  

Diameta individuelle samtaler om god selvfølelse

Vi tilbyr individuelle samtaler om god selvfølelse. Vi erfarer at endel barn og ungdom ønsker individuelt tilpassede kurs / samtaler. Her vil kursholder skreddersy våre verktøy etter hva som er viktig for barnet / ungdommen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Skullerud Oslo, Skullerud 4 ganger á 1,5 time hver gang 6.000 kr  

Diameta kursholderopplæring - nettundervisning

Vi tilbyr Diameta kursholderopplæring som nettundervisning, hvor du selv velger når du ønsker å tilegne deg kunnskapen. Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unges selvfølelse? Bli en selvstendige kursholder hos Diameta.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24 timer  

Familiekurs

Vi tilbyr familiekurs med fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Diameta har fokus på normale problemer i familier der trygghet og konfidensialitet er viktig.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 ganger a 2 timer 6.000 kr  

Foredrag om selvfølelse

Vi tilbyr foredrag om selvfølelse for foreldre og ansatte i skoler og barnehager. Foredraget vil vare fra ca. 75 - 90 til maks 120 minutter inkludert spørsmål og diskusjon. Våre foredragsholdere har et brennende engasjement for å styrke selvfølelse hos barn, ungdom og voksne mennesker.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 timer fra 4.000 kr  

Foreldrekurs for god selvfølelse

Vi tilbyr foreldrekurs for god selvfølelse. Kurset er utviklet for deg som har barn på barnekurs eller ungdomskurs for god selvfølelse. Kurset vil gi deg innsyn i hva barna lærer og hvilke verktøy de kan bruke i forskjellige situasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Øvre Eiker / Hokksund Øvre Eiker / Hokksund 2 timer 750 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>