Christiania Kunstakademi

I tillegg til vårt fullverdige akademistudie i billedkunst har vi en rekke kvelds- i tegning, maling, akt og portrett, fra nybegynner til viderekommen. Du kan gå fra 6 til 12 eller 18 kvelder hver høst/vår, og vi tar inn nye kveldskursdeltakere hver 6. uke.

All vår undervisning er konkret og progressiv, og bygger på de solide billedbyggende prinsipper og kvaliteter i den klassiske kunsten, uavhengig av formspråk og uttrykk. Målet med vår undervisning er å gjøre våre studenter og kursister til dyktige tegnere og malere.

Det er mulig å følge det samme kvelds- eller helgekurset hele året igjennom. Ved å følge et kurs kontinuerlig, eventuelt kombinere flere kurs over tid, kan man lage seg et personlig tilpasset kvelds- og/eller helgestudie i tegning, maleri og skulptur.
Ta kontakt for info og egne priser på slike studieløsninger.


 |  1 2   |  Neste side >>

Akttegning

Vi tilbyr tegnekurs i akttegning med levende modell. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du individuell veiledning ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 kvelder 3.000 kr  

Akttegning (15 kvelder)

Vi tilbyr tegnekurs i akttegning med levende modell. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du individuell veiledning/korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15 kvelder 7.200 kr  

Bildekunstutdanning på deltid

Vi tilbyr bildekunstutdanning på deltid. Du har tilgang til skolens lokaler halvparten av uken i snitt. (Heltid er ukedager fra 09:00 - 16:00). Det faglige innholdet er det samme uansett studieplass, men fremdriften i din studieprosess påvirkes naturligvis ettersom du studerer hel- eller deltid.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 år 42.000 kr  

Bildekunstutdanning på heltid

Vi tilbyr bildekunstutdanning på heltid. Studieforløpet starter med en grunnleggende fase. Deretter tilpasses studiet den enkelte students ambisjoner og mål. I hvilket tempo prosessen forløper, vil avhenge av om du studerer hel- eller deltid, og hvor mye du arbeider med selvstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 år 53.000 kr  

Frihåndstegning grunnleggende - nivå 1

Vi tilbyr grunnleggende kurs i frihåndstegning på nivå 1. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du får individuell veiledning / korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 kvelder 3.000 kr  

Frihåndstegning grunnleggende - nivå 1, 2 og 3

Vi tilbyr grunnleggende kurs i frihåndstegning på nivå 1, 2 og 3. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du får individuell veiledning / korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16 kvelder 7.200 kr  

Frihåndstegning grunnleggende - nivå 2

Vi tilbyr grunnleggende kurs i frihåndstegning på nivå 2. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du får individuell veiledning / korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 kvelder 3.000 kr  

Frihåndstegning grunnleggende - nivå 3

Vi tilbyr grunnleggende kurs i frihåndstegning på nivå 3. Undervisningen består av fellesundervisning / korrektur og du får individuell veiledning / korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 5 kvelder 3.000 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>