CBA Academy AS

CBA Academy As tilbyr en rekke, praktiske kurs for de som har behov for kompetanseheving innen sitt område.

Vi tilbyr klasseromsundervisning for større grupper, og nettundervisning du kan gjennomføre i eget tempo når og hvor du vil.

Med gode instruktører med lang erfaring, teknologitilpasset nettundervisning og spennende,yrkesrelaterte kurs, er vi sikre på å tilby kurs av høy kvalitet til lav pris.

Vårt mål er å være ditt førstevalg når du skal ta videre opplæring over kortere eller lengre perioder.

Vi har et bredt tilbud og dekker hele Norge.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Basis safety - Mini module 1.1 - nettkurs

Mini-Module 1.1 is a course that deals with relevant laws and regulations relating to the safe use of work equipment. The course is intended to create awareness among the participants about the duties incumbent on each actor, along with the means to carry out health, environment and safety.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer  

CBA OMF Stillasbygger 1 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i CBA OMF Stillasbygger 1 som nettkurs. Forskriften sier at montering, demontering eller store endringer av stillas, kun kan skje under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 36 timer  

CBA OMF Stillasbygger 2 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i CBA OMF Stillasbygger 2 som nettkurs. Forskriften sier at montering, demontering eller store endringer av stillas, kun kan skje under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 36 timer  

CBA OMF Stillasbygger 3 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i CBA OMF Stillasbygger 3 som nettkurs. Forskriften sier at montering, demontering eller store endringer av stillas, kun kan skje under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 36 timer  

CBA OMF Stillasbygger 4 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i CBA OMF Stillasbygger 4 som nettkurs. Forskriften sier at montering, demontering eller store endringer av stillas, kun kan skje under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 36 timer  

CBA OMF Stillasbygger 5 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i CBA OMF Stillasbygger 5 som nettkurs. Forskriften sier at montering, demontering eller store endringer av stillas, kun kan skje under tilsyn av en kvalifisert person og av arbeidstakere som har fått nødvendig teoretisk og praktisk opplæring i arbeidet som skal utføres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 36 timer  

FSE engelsk - nettkurs

Vi tilbyr FSE-kurs på engelsk som nettkurs. Kurset tar for seg innholdet i Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) og er beregnet på alle som arbeider ved eller på elektriske lavspennings anlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer  

Grunnleggende sikkerhet - Mini-modul 1.1 - nettkurs

Mini-modul 1.1 er et kurs som tar for seg relevante lover og forskrifter i forbindelse med sikker bruk av arbeidsutstyr. Kurset er ment å skape bevisstgjøring hos deltakerne om hvilke plikter som påhviler hver enkelt aktør, samt virkemidler for å gjennomføre helse, miljø-, og sikkerhetsarbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer  
 |  1 2 3   |  Neste side >>