Bygg og Eiendomsvurdering AS

Bygg og Eiendomsvurdering AS tilbyr rådgivningstjenester, kontroller og takseringstjenester til byggebransjen og eiendomsbesittere. Både til profesjonelle og til privatmarkedet. Typiske oppdragsgivere er privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, banker, advokater, eiendomsutviklere/utbyggere, eiendomsbesittere, byggmestere og entreprenører. Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet – og mest av alt fornøyde kunder. Vi ønsker at kunden skal sitte igjen med et produkt av høy kvalitet og være trygg på at de har fått det de har betalt for.


Boligkjøperkurs

Kjøp av bolig og annen fast eiendom kan være forbundet med risiko dersom man ikke er oppmerksom på hvilke forventninger og krav som stilles til deg som kjøper. Media er fullt av historier om bolighandler som ble til mareritt for både kjøpere og selgere.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 kveld 1295 kr  
Sarpsborg Sarpsborg 1 kveld 1295 kr  
Tønsberg Tønsberg 1 kveld 1295 kr  
Vestby Vestby 1 kveld 1295 kr