Bjørknes Høyskole

Alle fortjener en studietid som lever opp til forventningene og hos oss er du mer enn et studentnummer, enten du studerer i Oslo, på nett, eller gjennom oss i utlandet. Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen helsefag, psykologi og samfunnsfaglige studier.

Bjørknes Høyskole holder til på St. Hanshaugen, bare 5 minutter fra sentrum. Vi har ca. 2000 studenter fordelt på stedlige studenter i Oslo og nettstudenter. Mange av studieprogrammene våre kombinerer studier i Oslo med studier i utlandet. I tillegg sender vi årlig flere hundre studenter til utlandet som tar hele graden sin ved et utenlandsk lærested.

Studier i Oslo - nettstudier - studier i utlandet


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Anatomi og fysiologi (10 studiepoeng) - nettstudium

Dette enkeltemnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.500 kr  

Bachelor i anvendt psykologi

Vi tilbyr bachelor i anvendt psykologi. En bachelor i anvendt psykologi vil gi deg et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet: nemlig hvordan den teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 40.700 per semester kr  

Bachelor i anvendt psykologi - nettstudie

Vi tilbyr bachelor i anvendt psykologi som nettstudie. Kort sagt er psykologi studien av tenkning. Tenkning er derimot et veldig bredt begrep og innbefatter blant annet hva vi opplever, hva vi tenker, hva vi føler, og hva vi gjør som mennesker, enten som enkeltindivid eller i grupper.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 år 40.900 per semester kr  

Bachelor i ernæring

Vi tilbyr bachelor i ernæring. Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med bachelor i ernæring vil du lære hvordan det vi spiser påvirker kroppen, og sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 år 40.700 per semester kr  

Bachelor i ernæring - nettstudie

Vi tilbyr bachelor i ernæring som nettstudie. Matens næringsstoffer påvirker kroppen, men grad av og type fysisk aktivitet og alder påvirker også ernæringsbehovet. Når du vet hvordan kosten påvirker oss kan du også se hvilke endringer som skal til for å hjelpe andre til å få en bedre helse!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 år 40.900 pr semester kr  

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Vi tilbyr bachelor i freds- og konfliktstudier. Stadige forskningsfunn har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 40.700 per semester kr  

Bachelor i fysioterapi

Vi tilbyr en bachelor i fysioterapi. Fysioterapeuters kunnskap og erfaring om muskel- og skjelettsystemet, og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 46.000 kr  

Bachelor i internasjonale studier

Vi tilbyr en bachelor i internasjonale studier. I tillegg til de fire tradisjonelle hovedtemaene - internasjonal historie, internasjonal politikk, politisk økonomi og folkerett - bygger internasjonale studier på en rekke dagsaktuelle temaer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 år 40.700 per semester kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>