Basic Matte har som mål å gjøre folk flinkere i matte! Dette gjøres ved å tilby e-læring og innovative Learning Management Systemer på det nasjonale og internasjonale markedet.

Basic Matte er her for å:
- Gjøre folk flinkere i matte
- Hjelpe til med matteopplæringen.
- Skape nye og innovative web baserte opplæringsmoduler for matematikk faget.

Basic Matte har som mål å bli det beste og mest fornuftige hjelpemiddelet for matematikk på ungdoms –og videregåendeskole. Dermed være med på å skape en grunnforståelse for matematikk og føre videre det samfunnsansvaret Basic Matte har for å øke realfagskompetansen i befolkningen. Basic Matte vil være med på å skape morgendagens økonomer, ingeniører og fagfolk for å forenkle omstillingen fra fossil til fornybar energi.


Basic Matte eX - Ungdomskole / P-matte / T-matte - nettkurs

Basic Matte eX er for deg som trenger ekstra hjelp med matte, eller for deg som ønsker å forbedre dine kunnskaper. Basic Matte eX lar deg på en rask og enkel måte gå gjennom ungdomsskole og videregående mattepensum når og hvor det passer deg.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 måned 99 kr