Jeg jobber i dag som UNIVERSITETSLEKTOR og markeds- rekrutteringsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Narvik.

Jeg er utdannet diplom markedsøkonom fra Norges Markedshøgskole, ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole, offentlig godkjent radiograf fra Radiografskolen i Tromsø, og pedagog fra Høgskolen i Narvik. Nominert til pedagogisk ærespris på Høgskolen i Narvik i 2006 og i 2008.

Har 30 års erfaring som kursleder.


Motivasjon og arbeidsglede - Bedriftsinternt

Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben?
Fremtidens drivkraft handler om å finne kilden til arbeidsgleden i oss selv. Motivasjon handler om hva som påvirker vår vilje og vår gjennomføringskraft, og dermed også våre prestasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Utviklende kommunikasjon - Bedriftsinternt

Hvordan kommunisere utviklende med medarbeidere, kunder og andre?
Øke bevisstheten om kommunikasjon, og hvordan man kan kommunisere utviklende. Bli flinkere til å ta og gi tilbakemelding. Mestre kommunikasjon og angst. Øke ferdigheter i analysen av en kommunikasjonsprosess. Øke selvinnsikt.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet