Jeg jobber i dag som UNIVERSITETSLEKTOR og markeds- rekrutteringsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Narvik.

Jeg er utdannet diplom markedsøkonom fra Norges Markedshøgskole, ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole, offentlig godkjent radiograf fra Radiografskolen i Tromsø, og pedagog fra Høgskolen i Narvik. Nominert til pedagogisk ærespris på Høgskolen i Narvik i 2006 og i 2008.

Har 30 års erfaring som kursleder.


 |  1 2   |  Neste side >>

Eksamensmestring - Hvordan takle eksamensstress og eksamensangst?

Enhver eksamen kan være en trussel mot ens selvoppfatning. Mange plages med eksamensstress og eksamensangst. Studenter stryker, ikke bare fordi de ikke har nok kunnskap, men fordi de ikke klarer å få kunnskapen frem når de må.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag  

Kundebehandling og service - Bedriftsinternt

Etter kurset skal hver deltaker skal ha en dypere forståelse av service, kundebehandling og kvalitet. Hvor viktig det er med god kommunikasjon, atferd, holdning, samarbeid og motivasjon - for å kunne gi bedre personlig service, intern service og ekstern service.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-2 dager  

Kundestyrt kvalitetsutvikling - Bedriftsinternt

vi tilbyr kurs i kundestyrt kvalitetsutvikling for bedrifter. Etter samlingen skal deltakerne være i stand til å jobbe systematisk for å heve servicekvalitet og personlig kvalitet i organisasjonen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-2 dager  

Kvalitetsskolen - Bedriftsinternt

Vi tilbyr undervisningsopplegget Kvalitetsskolen - Bedriftsinternt. Kvalitetsskolen, egner seg godt i forbindelse med utvikling av servicekultur, kvalitetskultur og forankring/etablering av nye kjerneverdier og helsefremmende kultur i organisasjonen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager  

Motivasjon og arbeidsglede - Bedriftsinternt

Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben?
Fremtidens drivkraft handler om å finne kilden til arbeidsgleden i oss selv. Motivasjon handler om hva som påvirker vår vilje og vår gjennomføringskraft, og dermed også våre prestasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytte

Vi tilbyr kurs i presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytte. Kurset er en kombinasjon av forelesning, hvor teori og effektive teknikker blir gjennomgått, og deltakernes egne presentasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag  

Salgsteknikk og salgsprosessen - Bedriftsinternt

Hvordan bli en dyktigere selger? Salgskurset er rettet mot medarbeidere både med og uten spesiell salgserfaring. Kurset er egnet for alle som skal snakke med kunder og har kundekontakt. Alt er salg og alle er selgere.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Servicekurs - Bedriftsinternt

Hver deltaker skal ha en dypere forståelse av service, kundebehandling og kvalitet. Forstå betydningen av kommunikasjon, holdning, atferd, samarbeid og motivasjon for å gi bedre personlig service, internt service og ekstern service.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-2 dager  
 |  1 2   |  Neste side >>