Arbeid Smart AS

Antallet oppgaver det forventes at en arbeidstaker skal klare å løse innenfor en arbeidsdag har aldri vært høyere. For å henge med kreves stadig høyre produktivitet, det vil si: jobb hardere, eller jobb smartere.

Arbeid Smart AS ønsker å bidra til at norske bedrifter arbeider smartere. Med smartere mener vi bruk av mer effektive arbeidsmetoder og bedre utnyttelse av de IT-verktøyene man bruker til daglig. Det er ikke mulig å gjøre alt, og korrekt prioritering krever at man arbeider strukturert og har god oversikt over sin egen "backlog" av arbeidsoppgaver.


Effektiv bruk av Outlook

Kurs i effektiv bruk av Outlook. Benytt anledningen til å lære deg alle de smarte funksjonene som finnes i Outlook på kun en halv dag, lokalt i Tønsberg.

Sted Dato Varighet Pris
Sandefjord Sandefjord 1990 kr  
Tønsberg Tønsberg 1990 kr