Aquatic Sense

Aquatiq Sense er et ledende selskap med kunnskap og verktøy i forhold til å jobbe forebyggende med patogene og kvalitetsforringende bakterier. Vi er et selskap som har spesialisert seg blant annet på web-baserte løsninger for overvåking av analyseresultater i matindustrien, Aquatiq BioMap og Aquatiq Visual Lab Results. For mer info om VLR, ta kontakt.

Vi bistår med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnforutsetninger: Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, teknisk hygiene, hygienisk design og rengjøring.


Grunnleggende Hygienisk design - nettkurs

Vi tilbyr kurs om hygienisk design som gratis nettkurs. Målsettingen er å hjelpe dere med å starte en endrings- og forbedringsprosess og få en bedre forståelse på hva hygienisk design innebærer for din bedrift.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie  

Grunnleggende næringsmiddelrenhold - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om grunnleggende næringsmiddelrenhold. Målsettingen med kurset er å kunne hjelpe dere med å starte en endrings- og forbedringsprosess samt få grunnleggende kunnskap om næringsmiddelrenhold.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.000 kr  

Grunnleggende teknisk hygiene - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om grunnleggende teknisk hygiene. Målsettingen er å hjelpe dere med å starte en endrings- og forbedringsprosess og få en bedre forståelse på hva Teknisk Hygiene innebærer for din avdeling og bedrift.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.000 kr  

Hygiene og mattrygghet - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om Hygiene og mattrygghet. Hvis denne grunnforutsetningen ikke er tilstrekkelig styrt, kan mye gå galt. Ofte skyldes feil mangel på fokus og oppmerksomhet rundt rutiner. I mange tilfeller er det også mangelfull opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.000 kr  

LMS – Lubricant Management System - nettkurs

Matloven, HACCP og dagens mattrygghetsstandarder skjerper fokus på hvordan matbedrifter kjøper, lagrer, bruker og avhender smøremidler. Mange misforstår de forskjellige godkjenningene som for eksempel NSF-H1 og benytter fett og oljer feil.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.000 kr