Anne Brudevold

Gjennom bevisstgjøring og selvinnsikt er målsettingen å gjenoppdage vår indre styrke, selvtillit og våre ressurser.

Å bygge opp trygghet på egen verdi og egne evner skaper et mer tilfreds menneske.

Et mer tilfreds menneske er bedre i stand til å danne gode relasjoner privat og på arbeidsplassen.

Gode relasjoner skaper et bedre liv både fysisk, psykisk og arbeidsmessig.


Det er verdiskapning.


Avspenning og stressreduksjon - Bedriftsinterne kurs og foredrag

Avspenning er avgjørende for å forebygge og redusere stress. Når stressmekanismen, som er kroppens naturlige reaksjon for å hjelpe oss til å yte mer, blir værende aktivert, kan det føre til plager og sykdom.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Ledelse - Bedriftsinterne kurs og foredrag

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i kommunikasjon. Kurs og seminarer utarbeides spesielt for din bedrift, organisasjon eller gruppe etter behov både med hensyn til tema, varighet og form.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Lekk og irritabel tarm - Bedriftsinterne kurs og foredrag

Lekk Tarm Syndromet, LGS etter det engelske «Leaky Gut Syndrom», er navnet på et svært vanlig helseproblem der defekten, eller skaden, er en tynntarmvegg som har blitt permeabel, porøs.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Mindfulness, tilstedeværelse og bevisstgjøring - Bedriftsinternt

Mindfulness vil si en bevisst tilstedeværelse. Mindfulness er således en tilstand av en bestemt kvalitet der essensen er bevisstheten. Denne tilstanden har fire forskjellige nyanser som viser hvordan vi kan være bevisst tilstede i vår hverdag: våken, her og nå, vitne og meditasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Psykopati - Bedriftsinterne kurs og foredrag

Psykopati er ikke lenger klassifisert som en egen diagnose, men betegnelsen brukes likevel så vel blant fagfolk som legfolk. Psykopater synes å finnes i ganske stort omfang både i som utenfor arbeidslivet.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Stress og utbrenthet - Bedriftsinterne kurs og foredrag

Stress er en spenningstilstand som har sitt utspring i det grunnleggende i livet: overlevelse og tilhørighet. For urmennesket var fare et signal om "kjemp eller flykt" som utløste utskillelse av stresshormoner for å øke evnen til å gjennomføre handlingen.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo  

Veiledning/Terapi

Min psykoterapeutiske forståelsesramme er psykodynamisk, dvs. med forståelse for barndommens betydning for vår senere psykiske tilstand, holdninger og atferd. I tillegg benyttes en kognitiv terapeutisk tilnærming.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Oslo Oslo