Aluhak Academy

Aluhak Gruppen AS har alltid vært opptatt av HMSK-R og kunnskap om disse viktige emnene. Aluhak Academy AS kurser og utvikler personell innen HMSK/R, arbeid i høyden og stillasaktiviteter. Dette er for å ivareta personell, materiell og 3.part.

Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell, både internt og eksternt for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Samt gi personell den nødvendige kunnskap for å utføre alle arbeidsoperasjoner på en sikker, smidig og effektiv måte.

Viktigheten er å unngå at det ikke blir utført risikofylte snarveier for å få jobben gjort, men at metodevalgene blir utført på en effektiv, sikker og trygge måte.

Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.


 |  1 2   |  Neste side >>

§17.2 Stillaskurs 2 - 5 meter

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering ifra 2 til 5 meters høyde. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 - 2 dager  
Klepp Klepp 1 - 2 dager  
Melhus Melhus 1 - 2 dager  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 - 2 dager  
Tromsø Tromsø 1 - 2 dager  

§17.2 Stillaskurs 2 - 5 meter - bedriftsinternt

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering ifra 2 til 5 meters høyde for bedrifter. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 - 2 dager Avtales kr  

§17.3 Stillaskurs 2 - 9 meter

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering ifra 2 til 9 meters høyde. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen fra 2 - 4 dager  
Klepp Klepp fra 2 - 4 dager  
Melhus Melhus fra 2 - 4 dager  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm fra 2 - 4 dager  
Tromsø Tromsø fra 2 - 4 dager  

§17.3 Stillaskurs 2 - 9 meter - bedriftsinternt

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering ifra 2 til 9 meters høyde for bedrifter. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 2 - 4 dager Avtales kr  

§17.4 Stillaskurs over 9 meter

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering over 9 meters høyde. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen fra 5 - 15 dager  
Klepp Klepp fra 5 - 15 dager  
Melhus Melhus fra 5 - 15 dager  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm fra 5 - 15 dager  
Tromsø Tromsø fra 5 - 15 dager  

§17.4 Stillaskurs over 9 meter - bedriftsinternt

Vi tilbyr stillaskurs med montering og demontering over 9 meters høyde for bedrifter. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 5 - 15 dager Avtales kr  

§17.5 Brukerkurs på stillas

Vi tilbyr brukerkurs på stillas. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer  
Klepp Klepp 3 timer  
Melhus Melhus 3 timer  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 timer  
Tromsø Tromsø 3 timer  

§17.5 Brukerkurs på stillas - bedriftsinternt

Vi tilbyr brukerkurs på stillas for bedrifter. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Avtales kr  
 |  1 2   |  Neste side >>