OPPRINNELIGE KURS:
Årlig rammes 2500-3000 mennesker av plutselig hjertestans i Norge. Dette er tall mottatt fra NRR.
350 personer dør i trafikkulykker, 180 ved drukning og 50 i brann. Det er sannsynlig at det skjer nær deg!
Askeladden Hjelpetiltak Kurs Og Sertifisering - AKOS er en kursvirksomhet for offentlige og private innstanser som er påkrevet eller ønsker å holde seg oppdatert. Vær med å ta ansvar Du/Dere også!

VISJON
Vår visjon er at så mange mennesker som mulig av de rundt oss skal kunne grunnleggende førstehjelp, at et menneske som plutselig opplever hjertestans skal få umiddelbar hjelp og på denne måten få livet i gave igjen og igjen om ulykke skulle komme i flertall.

VI TILBYR KURS INNENFOR:
Grunnleggende kurs ABC
Kappskader
Kurs for de med omsorg for barn
Idrettsskader
Hjertestarterkurs
Hjemmekurs
Brannskader
Livredning i vann
Traffikalt Grunnkurs (førstehjelp)
Resertifisering av kjørelærere
Instruktør


 |  1 2   |  Neste side >>

HELSE - Familiekurs/hjemmekurs

Vær kursarrangør med oss som instruktør! VÅR HOVEDINSTRUKTØR HAR OVER 30 ÅRS ERFARING INNEN FØRSTEHJELP OG KURSING, DEN NORSKE AMBULANSE OG RØDE KORS!

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo  

HELSE - Førstehjelp brannskader

I følge arbeidsmiljøloven§12 nr.4 bokstav c. ”ved virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet, skal det utarbeides planer for førstehjelp”.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Hedmark Hedmark  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo  

HELSE - Førstehjelp idrettsskader

Det skjer skader i alle idretter og dette stiller krav til instruktøren. Ved å kunne førstehjelp, kan man redusere skadetiden betraktelig, men først og fremst bruke forebyggende tiltak for å unngå idrettsskader på trening eller i konkurranser.

Sted Dato Varighet Pris
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo  

HELSE - Førstehjelp kappskader

Vi holder kurset i kundens lokaler for å inkludere en befatning av stedet, og for å tilpasse til kundens virksomhet. På denne måten gjør AKOS førstehjelp kjent i de områdene hvor det er aktuelt. Vi kan dermed også fange opp mulige faresoner og forutse ulykker ved å se lokalene.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Hedmark Hedmark  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo  

HELSE - Grunnleggende førstehjelp ABC

Gir deg kunnskapen og kompetansen for sikkerhet!

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet  
Oppland Oppland  
Oslo, Vi holder helst ... Oslo Dette kurset varer inntil 3-5 timer...  
Oslo, Vi holder helst ... Oslo  

HELSE - Hjertestarterskurs

Mer enn 80 % av de som overlever, klarer seg selv etterpå og lever statistisk nesten like lenge som de som ikke er rammet. God hjerte og lungeredning gir 20-30% av normal "blodflow" VÅR HOVEDINSTRUKTØR HAR OVER 30 ÅRS ERFARING INNEN FØRSTEHJELP OG KURSING, DEN NORSKE AMBULANSE OG RØDE KORS!

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet 600 kr  
Oppland Oppland Dette kurset varer inntil 4-6 timer...  
Oslo Oslo Dette kurset varer inntil 4-6 timer...  

HELSE - Instruktørkurs

Vår hovedinstruktør er også sertifisert til å føre opplæring av nye instruktører innen alle grener nevnt over. Ved endt opplærling får den nye instruktøren oppføling av oss i de første egenførte kurs, som en kvalitetssikring fra oss og for den nye instruktøren.

Sted Dato Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 9900 kr  

HELSE - Kurs for deg som har omsorg for barn

Barnehage, lekeplasser og hjemmet er steder hvor barn leker, og dessverre noen ganger også skader seg. Skadeforebyggende tiltak kombinert med god kjennskap til førstehjelp gjør tilværelsen tryggere for deg og barnet. Vi anbefaler derfor å gjennomføre et førstehjelpskurs.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 400.- kr  
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet 400 kr  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo Kurset varer inntil 3-5 timer.  
 |  1 2   |  Neste side >>