A. Hønsen Sjåførskole AS

Arvid Hønsen Sjåførskole ble etablert i Oktober 1965. I 1974 startet kjøreskolen, som en av de første i landet, med opplæring for tyngre kjøretøy.

Nåværende eiere tok over skolen i 1996 og har utviklet skolen til å bli en stor og seriøs aktør på alle typer førerkortopplæring. Vi gir i dag opplæring på alle førerkort klasser, A.D.R-kurs, løyvekurs, Fagbrev kurs. Vi er også sertifisert for å drive truckførerkurs og kranførerkurs.


Lastsikringskurs 1

A. Hønsen Sjåførskole AS tilbyr lastsikringskurs 1, sikring og merking av last. Godkjent for klasse T, BE, B96, D1E og DE.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 timer  

Lastsikringskurs 2

Vi tilbyr lastsikringskurs 2, sikring og merking av last. Mål for kurs i sikring av last klasse C1 og C jf. §27 - 2. Eleven skal forstå at last må sikres forsvarlig. Eleven skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å sikre lasten slik at ulykker unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 9 timer  

Ulykkesberedskapskurs

Kurset skal bidra til at eleven kan være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og til at eleven med sin opptreden kan bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested. Godkjent for klassene C1, C, D1 og D.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 9 timer