openBIM-/ IFC-kursKursarrangør: Graphisoft Norge
Sted: Graphisoft Norge
          Oslo, Majorstua
Kursadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Dag 1, kl 10:00 - 16:00
Dag 2, kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: fra 8.100

Vi tilbyr openBIM-/ IFC-kurs. BIM er blitt mer og mer aktuelt uansett oppdragstype og prosjektstørrelse. Desto mer vanlig dette blir, jo større krav stilles til de som skal prosjektere og levere etter BIM-prinsippet.

Kurset er praktisk rettet og vil gi det nødvendige grunnlaget man trenger for å kunne sette i gang og gjennomføre et BIM-prosjekt, på en effektiv og god måte. Målsettingen er at deltageren skal kunne bruke BIM som et praktisk og aktivt arbeidsredskap i store og små prosjekter. Være trygg på egne og andres leveranser av IFC-filer, kontrollere og sjekke modeller, samt kunne kommunisere på mest effektiv måte med de andre involverte, slik at misforståelser og feil ikke oppstår.

Kursinnhold:
• Hva og hvorfor BIM? Begreper, ord og uttrykk man bør kjenne til.
• Oppstart, implementering og generell strukturering av et BIM-prosjekt.
• Plassering av modell, kart og GEO-referering (origo, koordinater).
• Hvordan modellere riktig (bygningsdeler, NS-koder, etasjeinnstillinger, origo m.m.).
• Klassifisering av bygningselementer etter IFC-standarden.
• Liten BIM og Stor BIM, beriking av modell i forhold til fase og leveransekrav.
• Areal og volum (IFCSpace), riktig bruk av rom-soner og IFC-parametere.
• IFC-Parametere i tegningsproduksjon og skjema

• Kontroll og redigering av BIM-modellen ved hjelp av smarte skjemafunksjoner.
• Innstillinger og valg ved eksport av IFC-filer til forskjellige fag og applikasjoner.
• Kontroll og kvalitetssikring av egne og andres IFC-filer ved hjelp av ulike verktøy (IFC-Viewer / Checkere).
• Innstillinger og valg ved import av IFC-filer fra andre fags modeller slik som f.eks. Tekla, Revit, DDS og MagiCAD.
• Kommunikasjon mellom fag og aktører i et byggeprosjekt ved hjelp av BCF (BIM Collaboration Format).
• Direkte link mellom ArchiCAD og Solibri Model Checker.
• Overordnet koordinering, kontroll og kvalitetssikring av de ulike fagene sin leveranse ved hjelp av Solibri Model Checker.

Målgruppe for kurset

Arkitekter, konstruktører, entreprenører og andre som er involvert i BIM-prosjekter, enten i eget fag eller tverrfaglig. Kurset kan også være en påbygging til de som ønsker å ha en fremtidig rolle som BIM-koordinator i tverrfaglige miljø.

Forkunnskaper:
• Deltagerne bør beherske ArchiCAD eller andre lignende BIM-verktøy på et relativt høyt nivå, har gode dataferdigheter, samt faglig forståelse og prosjekteringserfaring.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj