Økonomistyring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i økonomistyring som nettkurs. Økonomistyring gir deg innsikt i internregnskapets nytte som informasjonssystem for økonomisk styring og kontroll - og hvordan man kan integrere behandlingen av budsjettet og driftsregnskapet.

Beskrivelse:
Du får en innføring i hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden, og hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra driftsregnskap og produktkalkyler. Videre lærer du hvordan man benytter standardkostregnskap, og hvordan man benytter lønnsomhetsanalyser som verktøy. Budsjettering av inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse er viktige temaer.

Økonomistyring består av følgende tema:
• Økonomisk styring
• Kostnadsstandarder
• Standardkostregnskapet
• Resultatrapportering, avviksanalyse og fleksibelt budsjett
• Just in Time og beholdningskontroll
• Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) - begreper og prinsipper
• Relevante kostnader og beslutningsproblemer
• Prissetting
• Budsjettet
• Fastsettelse av budsjettmål
• Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
• Likviditetsbudsjettering
• Balansebudsjettering
• Oppfølging og kontroll
• Lønnsomhetsanalyser ved hjelp av ABC-leverandører, kunder og aktiviteter

Læringsmål:
Etter å ha gjennomført dette kurset skal du på kunne utvikle økonomistyringssystemer og på egen hånd kunne budsjettere inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen - varighet 3 timer