Økonomi og administrasjon - Salg, service og sikkerhet Vg2Kursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5600

Økonomi og administrasjon er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Økonomi og administrasjon er et av kursene på Salg, service og sikkerhet Vg2Nettkurset gir kunnskap og innsikt i økonomistyring og kvalitetskontroll. Det gir kunnskap om organisering, administrasjon og ulike administrative prosesser. Kurset tar også for seg fastsetting av priser på varer og tjenester, budsjettering av virksomhetens drift, samt økonomiske analyser som grunnlag for beslutningsprosesser.

Kursbeskrivelse


Faget er delt opp i følgende syv emner/studieenheter:
1 - Organisering
2 - Digitale redskaper
3 - Personalledelse
4 - Produktkalkyler
5 - Budsjett
6 - Regnskap
7 - Verdikjeden og regnskapsanalyse

Hver studieenhet består av:
• Læringsmål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet


Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
6 uketimer som tilsvarer 168 årstimer

Målgruppe for kurset

Økonomi og administrasjon er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Økonomi og administrasjon for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreboken: Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon. Fagbokforlaget: Bolstad, Hansen, Ottesen og Øyen, 2008.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.