Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter som nettkurs. Kurset gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.

Beskrivelse
Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en forståelse for de økonomiske sidene av prosjekter, og du bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere disse.

Kurset gir deg innføring i usikkerhet i prosjekter, både positiv usikkerhet, eller muligheter, og negativ usikkerhet, eller risiko.

Du skal også bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere usikkerhet. Du vil også få en innføring om anskaffelsesprosessen i prosjekter der det er aktuelt å foreta innkjøp av varer eller tjenester.

Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter ?består av følgende temaer:

• Prosjektøkonomi og ressurser
• Prosjektøkonomi – budsjettering
• Kostnadsestimering
• Lønnsomhet
• Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter
• Usikkerhet i prosjekter
• Usikkerhet i prosjekter
• Muligheter og risiko
• Kilder til usikkerhet
• Metoder for usikkerhetshåndtering
• Kontrakter og innkjøp i prosjekter
• Kontraktsstrategi
• Kontraktsprosessen
• Entrepriseformer
• Offentlige anskaffelser

Gjennomføring
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania