ØM Fjeld Sikker bruk av småmaskiner og verktøy - nettkursKursarrangør: CBA Academy AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer

Vi tilbyr kurs i ØM Fjeld Sikker bruk av småmaskiner og verktøy som nettkurs.

Kursinnhold:

Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om:
a) bruken av arbeidsutstyr
b) farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
c) de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret

Arbeidstakerne skal gjøres kjent med:
a) farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret
b) farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten
c) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten

Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs i sikker bruk av småmaskiner og verktøy

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper