kildeskatt på utenlandsk arbeidskraft - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 1.750

Fra 2019 er det innført forenklede regler ved beskatningen av utenlandske arbeidstakere i Norge. Reglene er et frivillig alternativ til skattlegging etter de ordinære reglene.

Kurset gir en grundig gjennomgang av reglene, og det er lagt vekt på å vise konkret når det er økonomisk lønnsomt å velge reglene om kildeskatt, kontra de ordinære

skattereglene. Vi ser blant annet på:
• for hvilke grupper den forenklede ordningen er lønnsom,
• hvilke arbeidstakere som er omfattet av ordningen,
• hvilke inntekter som kan inngå,
• hvilke inntekter som ikke kan kombineres med de forenklede reglene,
• hvordan en kommer inn i ordningen,
• når en kan eller må gå ut av ordningen, og
• muligheten for skattefri dekning av kostnader i den forenklede ordningen.

Kurset gir i tillegg en grunnleggende innføring i reglene som gjelder ved beskatning av inntekt og formue over landegrensene, blant annet gjennom å se på bostedsbegrepet i skatteloven og forholdet mellom intern rett og skatteavtale. Slik kunnskap er nødvendig fordi regler i skatteavtale kan påvirke valget mellom kildeskatt og ordinær skatt.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og rådgivere som bistår klienter med utenlandske arbeidstakere på lengre eller kortere opphold i Norge.