Årsstudium i organisasjon og ledelse - nettbasert med samlingerKursarrangør: Global Learning AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 semester

Vi tilbyr årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet.

Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad. Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen.

Målgruppe for kurset

Ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå