Årsstudium i bedriftsøkonomi - nettbasert med samlingerKursarrangør: Global Learning AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 semester

Vi tilbyr årsstudium i bedriftsøkonomi. Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no. Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Målgruppe for kurset

Førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med har annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon. Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1 + S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer.

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Eksamen / sertifisering

Eksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Nasjonale eksamener avlegges på Rena.