Årsoppgjørdagen 2019Kursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Oslo, Etterstad
Oslo
Kursadresse: Østensjøveien 27, 0661 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.900
Neste kurs: 18.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Wolters Kluwer og Skattebetalerforeningen inviterer til årets Årsoppgjørdag. Kurset gir deg en faglig oppdatering før årsoppgjøret med fokus på krav til dokumentasjon og noen utvalgte fagområder.

Kurset inneholder generelle nyheter og lovendringer. Nyheter i Skatt og Årsavslutning, tips og bruk av i programmene. Vi fokuserer på noen nyttige funksjoner og hvordan man effektivt benytter disse i utarbeidelsen av offisielt årsregnskap.

Kurset omfatter blant annet regnskapsmessige og skattemessige vurderinger av balanseposter inklusiv dokumentasjonskrav og avstemming, skatteberegning, behandling av utbytte og konsernbidrag. Knyttet til Årsavslutning vil vi gjennomgå tilpasninger i linjestyringer og effektiv bruk av maler for utarbeidelse av årsrapporter.

Vi vil også se litt på modulen for avstemming, anleggsregister som er integrert i Årsavslutning.

Det vil også være plass for aktuelle problemstillinger du som bruker måtte ha.

Vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap og 3,5 timer skatterett for revisorer.

PC må medbringes

MÅLGRUPPE
Fagkurs for den litt mer erfarne bruker av Årsavslutning og Skatt. Kurset er tilrettelagt for deg som gjennomfører eller har ansvar for årsoppgjøret. Planleggingen av årsoppgjøret med dokumentasjonskrav og forslag til dokumentasjon ved bruk av våre programmer og en praktisk oppdatering i bruken av programmet. Det blir også tatt en gjennomgang av nyhetene i årets versjoner og andre nyheter og lovendringer.

Kursholder: Kristin Solberg