Årsoppgjør for AS del 3 skatteberegning og skatteskjema, nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: fra 2.100

Vi tilbyr nettkurs i årsoppgjør for AS del 3 skatteberegning og skatteskjemaer. Dette kurset er det tredje av tre halvdags kurs som tar deg gjennom årsoppgjøret.

Innhold:
I dette kurset lærer du hvordan du skal kunne beregne utsatt skatt og betalbar skatt i en virksomhet som er liten i regnskapslovens forstand. I tillegg lærer du å fylle ut de viktigste skatteskjemaene.

Agenda:
• Forskjellene mellom regnskapslov og skattelov
• De seks vanligste kildene til midlertidige forskjeller
• Reversering av midlertidige forskjeller
• De vanligste kildene til permanente forskjeller
• Sammenhengen mellom midlertidige forskjeller og utsatt skatt
• Endring i utsatt skatt, utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
• Beregning av det skattemessige resultatet og betalbar skatt
• Et omfattende case der vi tar med en ferdig kvalitetssikret saldobalanse inn i et årsoppgjørssystem og gjennomfører 16 steg på veien frem mot et ferdig årsoppgjør.

Undervisningsform:
Streamet forelesning - Fire timers nettkurs med presentasjon av ulike utvalgte temaer og et oppsummerende case. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 4 timer

Revisor:
• Skatt 4 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som ønsker å få innarbeidet en strukturert metodikk for å behandle alle de vanligste skattemessige forholdene for små foretak, slik at du har god forståelse for hva et årsoppgjørssystem gjør underveis på vei mot et ferdig årsoppgjør.