Årlig gjennomgang av FSE 2021 på norsk, engelsk, polsk - nettkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: Tilgang til kurset i 3 måneder
Pris: 790

Vi tilbyr årlig gjennomgang av FSE 2021 på norsk, engelsk, polsk som nettkurs. Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av med­arbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Innhold:
Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opp­læringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

FSE:
• Forskriftens gyldighet
• Definisjoner
• Ansvarsforhold
• Planlegging
• Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
• Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
• Strømgjennomgang
• Sikkerhetsfilosofi
• Beskyttelsestiltak
• Krav til verneutstyr og instrukser
• Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning

Teoretisk førstehjelp:
• Skadestedsarbeid - varsling
• Sirkulasjonssvikt
• Strømskader
• Bevisstløshet
• Hjerte- lungeredning
• Typiske strømskader ved høyspenning og lavspenning

Målgruppe for kurset:
Personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg

Språk:
• Kurset holdes på norsk, engelsk og polsk

Kursmateriell:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Eksamen / sertifisering:
Kursavgiften inkluderer utstedelse av kursbevis. Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.