Årets fagdager 2019 Dag 2: Avvikling av næringsvirksomhetKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Mange har organisert virksomheten sin enkelt, med ett aksjeselskap. Andre velger mer kompliserte strukturer. Organiseringen har betydning for beskatningen av selskap og aksjonær, både i løpende drift og ved salg eller generasjonsskifte.

Hvilke fordeler gjør at du kan forsvare en mer komplisert og fordyrende selskapsstruktur? Vil en lovfesting av gjennomskjæringsnormen fra 1. januar 2020 få betydning for disposisjonene?

Du får også en innføring i konsernregnskap med praktiske tips for regnskap og bokføring, både der det er plikt og der det ikke er plikt til å utarbeide offisielt konsernregnskap.

Kursinnhold
• Fleksibel disponering av gevinst ved salg av driftsselskap
• Salg av innmat kontra aksjer
• Utsatt beskatning av aksjeinntekter
• Fleksibel disponering av utbytte
• Risikospredning ved eierskap i flere selskaper
• Utjevning av skatt med konsernbidrag
• Fleksibelt uttak gjennom fakturering av driftselskap

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere som vil gi gode råd til sine kunder.