Årets fagdager 2019 Dag 1: Skatt og avgiftsrettKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Skattemyndighetene har de siste årene hatt særlig fokus på trans¬aksjoner mellom selskap og aksjonær. Reglene – og tolkningen av reglene – har på flere områder blitt strammet inn.

Når det inngås avtaler eller gjennomføres transaksjoner med aksjonær har det derfor blitt svært viktig med god kunnskap om hvilke regler som gjelder.

Her får du vite mer om de ulike skatte-¬ og selskapsrettslige reglene som gjelder ved slike transaksjoner. Du får også en gjennomgang av vanlige feil og vi viser hvordan transaksjonene skal behandles etter regnskaps-¬ og bokføringsloven.

Kursinnhold
• Hvordan skal aksjonær gå frem ved utleie til aksjeselskap?
• Kan aksjonær fritt bruke selskapets formuesobjekter?
• Praktisk håndtering av kjøp og salg mellom aksjonær og selskap
• Skal du som aksjonær velge lån eller uttak?
• Transaksjoner gjennomliggende morselskap
• Transaksjoner mellom selskap eid av samme person

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for alle rådgivere (regnskapsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere) som håndterer transaksjoner mellom selskap og aksjonær.