Åpenhetsloven i praksis - OnlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 -16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 8900
Neste kurs: 28.08.2024 | Vis alle kursdatoer

På kurset får du en innføring i kravene i åpenhetsloven og hvordan aktsomhetsvurderinger kan gjennomføres i praksis. Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriftens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innhold:
På kurset får du innspill til hvordan dette kan implementeres i bedriftens eksisterende ledelsessystem for eksempel HMS-internkontrollsystemet.

Hvem passer kurset for?
• Alle som ønsker en grunnleggende innføring i åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger
• For deg som jobber med bedriftens samfunnsansvar, bærekraftig utvikling, kvalitet og HMS
• Daglig ledere, innkjøpere, HR-ledere/medarbeidere, bærekraftsledere, kvalitetsledere, miljø- og arbeidsmiljøledere (HMS-ledere), samt rådgivere og koordinatorer innenfor disse områdene

Åpenhetsloven gjelder for store bedrifter som oppfyller 2 av 3 vilkår:
1. 70 millioner kr. i omsetning
2. 35 millioner kr. i balansesum
3. 50 ansatte og flere

Store bedrifter må kartlegge sin leverandørkjede. Dette innebærer at de kan be sine leverandører om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Mindre bedrifter bør derfor også gjøre seg kjent med åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger og krav til dokumentasjon.

Hva får du igjen for kurset?
Du får et godt fundament for å gå i gang med aktsomhetsvurderinger i egen bedrift, og for å oppfylle åpenhetslovens krav til en skriftlig redegjøres om bedriftens aktsomhetsvurderinger.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres online i Teams, kl. 9.00 til 15.00.

Hva lærer du?
• Formålet med loven
• Krav til aktsomhetsvurderinger
• Hva omfatter menneskerettighetene og ILOs konvensjoner om arbeidstakerrettigheter
• OECD sine retningslinjer for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger
• Hvordan din bedrift kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger i praksis
• Hvem som bør involveres i bedriften, og hvordan sikre forankring og medvirkning
• Om sammenhengen mellom aktsomhetsvurderinger, samfunnsansvar, bærekraftig utvikling og bærekraftsrapportering
• Hvordan forankre resultater fra aktsomhetsvurderingene i bedriftens ledelsessystem
• Krav til innhold i den skriftlige redegjørelsen om bedriftens aktsomhetsvurderinger

Hvorfor velge Kiwa?
Våre kursledere er erfarne seniorrådgivere med god kunnskap om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger i praksis.
Praktiske oppgaver, dialog og erfaringsutvekslinger underveis i kurset bidrar til et godt læringsutbytte.

Dette sier kundene våre:
Mitt mål med kurset var å skaffe meg kvalitetssikret og god faglig kompetanse på Åpenhetsloven. Jeg har deltatt på flere kurs hos KIWA tidligere og mine forventninger til kurset ble innfridd. Jeg fikk fagkunnskapen jeg trengte for å komme videre med Åpenhetsloven i bedriften. Jeg er Kvalitets- og HMS-sjef med ansvar for Ytre miljø og HR i tillegg, inkl. redegjørelsen for aktsomhetsanalysen i bedriften. Jeg anbefaler kurset til andre fordi KIWA er suverent gode på denne formen for kurs!
Berit Pinderød, Kvalitet- og HMS-sjef, Høiax
Mitt mål med kurset var å skaffe meg kvalitetssikret og god faglig kompetanse på Åpenhetsloven. Jeg har deltatt på flere kurs hos KIWA tidligere og mine forventninger til kurset ble innfridd. Jeg fikk fagkunnskapen jeg trengte for å komme videre med Åpenhetsloven i bedriften. Jeg er Kvalitets- og HMS-sjef med ansvar for Ytre miljø og HR i tillegg, inkl. redegjørelsen for aktsomhetsanalysen i bedriften. Jeg anbefaler kurset til andre fordi KIWA er suverent gode på denne formen for kurs!
Berit Pinderød, Kvalitet- og HMS-sjef, Høiax