Å leve til man dørKursarrangør: Kreftforeningen
Sted: Hafslund hovedgård
          Østfold, Sarpsborg
Kursadresse: Statsminister Torps vei 2, 1722 Sarpsborg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 18:30 - 20:30
Varighet: 2 timer
Pris: Gratis

Kreftforeningen inviterer til en kveld med innlegg og refleksjoner. Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart kan dø. Hva kan bli vanskelig hvis man ikke snakker sammen.

Vil døden oppleves mindre truende hvis vi snakker om og anerkjenner den som en premiss for livet, når vi en gang møter den. Steinar Ekvik er født i Fredrikstad og har vært prest i 39 år, blant annet ledende sykehusprest ved Radiumhospitalet. Han er forfatter av ti bøker, og fikk i 2000 Karl Evangs helseopplysningspris, i 2016 Kongens fortjenestemedalje. Steinar Ekvik og Tove Nyenget, spesialsykepleier i Kreftforeningen vil dele sine tanker omkring temaet.

Målgruppe for kurset

Møtet er åpent for alle