Yrkesutøvelse - helsefagarbeider - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 6900

HEA-Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket

Yrkesutøvelse HEA inngår i Helsefagarbeider


HEA-Yrkesutøvelse  skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket. Det handler om hvordan det helhetlige menneskesynet skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid er sentralt i arbeidet. Videre skal du kunne relevant regelverk og yrkesetikk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er også et sentralt emne. Du får også opplæring i ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.


Varighet:  Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.


Studiebelastning: 140 Årstimer


Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.


Læremidler som inngår i kursprisen: HEA-Yrkesutøvelse: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2014. Revidert 2019.


Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger du ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.


Målgruppe: Kurset er for deg som ønsker fagbrev innenfor helsefag. Det er laget for voksne som har interesse for å jobbe med mennesker innenfor praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Arbeidsplasser for helsefagarbeidere er hjemme hos mennesker som trenger hjelp og pleie (hjemmesykepleien), i sykehjem, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykisk helse, i opptrenings- og behandlingssentre og i skolen - med barn som trenger ekstra hjelp.
 
Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.


Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.


Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.


Frister for oppmelding er vanligvis 15.januar -1. februar for eksamen til sommeren og 1. - 15. september for eksamen til jul.

Kursbeskrivelse: 


Faget er delt opp i følgende emner/studieenheter:  1. Oppgaver, roller og profesjonalitet

  2. Helse- og sosialsektoren, møtet med brukeren

  3. Dokumentasjon, planlegging og problemløsende metode

  4. Legemiddelhåndtering og kvalitetssikring

  5. Arbeidsmiljøet og morgendagens utfordringer


Hver studieenhet består av:  • Kompetansemål fra læreplanen

  • Tekst om emnet

  • Bloggoppgaver

  • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

  • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Helsefagarbeider - Yrkesutøvelse. Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.