Yrkesutøvelse - Barne og ungdomsarbeider - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 6900

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet yrkesutøvelse.

Yrkesutøvelse er et av kursene på Barne- og ungdomsarbeiderKurset skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger.


KursbeskrivelseMål for opplæringen er at du skal kunne:

- planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon.
- bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet.
- gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.
- legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering.
- tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø.
- gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur

- bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte.
- følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern
- tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider
- gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester
- utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
- bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett
- utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer


Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:

1 - Observasjon, dokumentasjon og planlegging
2 - Lek og kreativitet og de minste i barnehagen
3 - Pedagogisk arbeid
4 - Friluftsliv/fysisk aktivitet og Mat/måltider
5 - Oppvekstmiljø, utvikling og medienes påvirkning


Hver studieenheter består av:

- Kompetansemål fra læreplanen
- Tekst om emnet
- Bloggoppgaver
- Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
- Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
7 uketimer som tilsvarer 197 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ta skriftlig eksamen på veien til å kunne ta fagbrevet.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Men fagbrev stiller krav til en praksiskandidat:
- opparbeider minst fem års praksis
- tar den skriftlige praksiskandidateksamen
- går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Barne- og ungdomsarbeider - Yrkesutøvelse. Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.