Yrkesrettet utdanning, kontormedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr yrkesrettet utdanning som kontormedarbeider. Kontormedarbeider gir deg solid kunnskap om sentrale områder innen ulike type kontorjobber i alle bransjer. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse i kontorarbeid, økonomi, forretningsengelsk og IT-basert ordre-/ fakturaarbeid.

Beskrivelse:
Du vil også gjennom kursene utvikle dine egne evner i forhold til service, kundebehandling og presentasjonsteknikk. Du kan velge fritt om du vil ta utdanningen som en helhet, eller om du vil ta kursene enkeltvis. For å få vitnemål må du ha fullført alle kursene.

Kontormedarbeiderutdanningen består av følgende 6 kurs:
• Kontorarbeid
• Innføring i økonomi
• Service og kundebehandling
• Forretningsengelsk
• Ordre - faktura
• Kommunikasjon og presentasjon

Kursene er listet opp i den rekkefølgen vi anbefaler at du gjennomfører kursene i.

Læringsmål:
Når du er ferdig med kontormedarbeiderutdanningen, skal du sitte igjen med kunnskap som gjør deg i stand til å ivareta viktige administrative oppgaver i en bedrift eller organisasjon.

Gjennomføring:
Gjennomføringen av kurset er basert på arbeid med fagstoff, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele kurset tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Kontormedarbeider er en yrkesrettet utdanning for deg som ønsker å arbeide med ulike administrative oppgaver på et kontor.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Eksamensavgift
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Tilgang til klasserom på nett
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania Nettstudier er ansvarlig for utdanningen og utsteder vitnemål etter at de obligatoriske oppgavene og avsluttende eksamen er bestått. Det arrangeres ikke eksamen for enkeltkursene, men det tilbys én avsluttende hjemmeeksamen som dekker alle kursene i denne utdanningen.