Yrkesrettet utdanning i regnskapsmedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 21.750

Vi tilbyr yrkesrettet utdanning i regnskapsmedarbeider som nettstudie. Regnskapsmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med ulike typer oppgaver i en regnskaps- og lønnsavdeling.

Beskrivelse:
Regnskapsmedarbeider gir deg kompetanse i regnskap, lønn, bruk av regneark i økonomiarbeidet og IT-basert regnskap. Utdanningen gir deg også en grunnleggende opplæring i de vanligste IT-verktøyene. Du kan gjennomføre hele utdanningen eller velge enkeltkurs som du interesserer deg for.

Regnskapsmedarbeider består av 4 kurs, som også kan tas enkeltvis:
• Grunnleggende IT-opplæring
• Innføring i regnskap og lønn
• Bruk av regneark i økonomiarbeidet
• IT-basert regnskap

Kursene er listet opp i den rekkefølgen vi anbefaler at du gjennomfører kursene i.

Læringsmål:
Etter gjennomført utdanning skal du ha tilegnet deg kunnskaper fra alle de fire kursene som utdanningen består av, slik at du kan bruke din kompetanse i regnskapsarbeidet.

Gjennomføring:
Gjennomføringen av utdanningen er basert på arbeid med fagstoff, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en 8 timers nettbasert hjemmeeksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele utdanningent tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og økonomi

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Tilgang til klasserom på nett
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania Nettstudier er ansvarlig for utdanningen og utsteder vitnemål etter at de obligatoriske oppgavene og avsluttende eksamen er bestått. Det arrangeres ikke eksamen for enkeltkursene, men det tilbys én avsluttende eksamen som dekker alle kursene i denne utdanningen. Eksamen gjennomføres som en 8 timers netteksamen. (09:00 - 17:00)