Yrkesnorsk yrkessjåfør - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:00 - 21:00
Varighet: 60 timer / 5 måneder
Pris: Gratis

Vi tilbyr kurs i yrkesnorsk for yrkessjåfør som virtuelt klasserom. Målet med opplæringen er at du generelt skal bli bedre i norsk. Du vil lære ord og utrykk som brukes i din bransje - i tillegg vil du få kunnskap om sosial kommunikasjon og kulturell forståelse.

Faginnhold:
Kurset består av 12 moduler:
• Introduksjon
• Sikkerhet og transport
• Transportoppdrag - tyngre kjøretøy
• Transportoppdrag - planlegging med bedrift
• Arbeidsoppgaver - daglig drift
• Kjøretøyets konstruksjon
• Yrke - yrkessjåfør
• Adgangskontroll og personvern
• Arbeidsplan, rapporter og internkontroll
• Bedriftens rutiner
• HMS
• Les og skriv - avsluttende kartleggingstest - yrkessjåfør

Læringsmål:
Du som gjennomfører dette kurset skal:
• Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje
• Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet
• Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF
• Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje
• Få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Målgruppe for kurset:
Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset skal gi deltakeren en innføring i lover- og regler og generelt arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje.

Opptakskrav:
• Beherske et språknivå på A2, skriftlig og muntlig
• Jobber i bransjen

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset, men du vil få et kursbevis ved oppmøte på minst 75%.