Yrkesnorsk yrkessjåfør buss - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom, Hamar kl 17:00 - 21:00
Varighet: 60 timer / 4 måneder
Pris: 5.950
Neste kurs: 07.09.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i yrkesnorsk for yrkessjåfør buss som virtuelt klasserom. Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.

Faginnhold:
Kurset består av 12 moduler:
• Introduksjon
• Sikkerhet og transport
• Transportoppdrag - tyngre kjøretøy
• Transportoppdrag - planlegging med bedrift
• Arbeidsoppgaver - daglig drift
• Kjøretøyets konstruksjon
• Yrke - bussjåfør
• Adgangskontroll og personvern
• Arbeidsplan, rapporter og internkontroll
• Bedriftens rutiner
• HMS
• Les og skriv - avsluttende kartleggingstest - bussjåfør

Læringsmål:
Du som gjennomfører dette kurset skal:
• Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje
• Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet
• Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF
• Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje
• Få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Målgruppe for kurset:
Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset skal gi deltakeren en innføring i lover- og regler, hms og generelt arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje.

Opptakskrav:
• Beherske et språknivå på nivå A2, skriftlig og muntlig
• Jobber i bransjen

Arbeidserfaring:
• Kursdeltaker bør ha arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på nivå A2.

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset