Yrkesnorsk sikkerhetsmedarbeider reiseliv - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 09:00 - 13:00
Varighet: 60 timer / 2 måneder
Pris: Gratis

Vi tilbyr kurs i yrkesnorsk for sikkerhetsmedarbeider reiseliv som virtuelt klasserom. Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc / Ipad for å følge undervisningen.

Faginnhold:
Kurset består av 12 moduler:
• Om meg - bli kjent
• Jeg jobber med sikkerhet
• Beredskapsøvelser
• Ulike typer sikkerhet
• Instruks i sikkerhetsbransjen
• Kommunikasjon
• Arbeidsoppgaver
• Kvalitet og kvalitetssikring
• HMS
• Arbeidsplan, rapporter og internkontroll
• Lese og skrive - eksamenstrening
• Oppsummering - hva har jeg lært

Gjennomføring:
Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Målgruppe for kurset:
Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset gir deltakeren en innføring i lover- og regler og generelt arbeidsrelaterte oppgaver innenfor sin bransje.

Opptakskrav:
• Beherske et språknivå på A2, muntlig og skriftlig

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset