Yrkesnorsk logistikkfaget - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 48 timer / 4 måneder
Pris: 5.995
Neste kurs: 19.08.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om yrkesnorsk for matproduksjonsfaget som virtuelt klasserom. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Faginnhold:
• Jeg er medarbeider innen logistikkbransjen
• Arbeidsoppgaver
• Kulturforskjeller i arbeidslivet
• Lovverk ved frakt av varer og fraktdokumenter
• Kommunikasjon
• Ulike typer logistikk
• Lasting
• Lossing
• Sikkerhet
• HMS
• Arbeidsplan og rapporter
• Les og skriv - alle temaer

Læringsmål:
• Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk i din bransje
• Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet
• Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teorikurs til fagprøven hos AOF
• Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje
• Utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Gjennomføring:
Lærer tar utgangspunkt i deltakers erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning. Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Finansiering:
AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i din bransje. Aktuelle arbeidsplasser kan være lager, budkjøring, flyplasser og andre bransjer innenfor industrien der lasting, lossing og frakt av varer er noen av arbeidsoppgavene.

Opptakskrav:
• Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og et språknivå som tilsvarer A2/B1, muntlig og skriftlig

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs