Yrkesbil skatt - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.250

Vi tilbyr kurs i yrkesbil skatt som nettkurs. Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. De nye reglene gjør det mulig å bruke yrkesbilen privat uten at bilen beskattes etter sjablongmetoden.

Kursinnhold:
Dette betinger at all kjøring registreres med elektronisk kjørebok og rapporteres inn månedlig etter A-meldingen. Dette kurset tar opp typiske spørsmål som kommer både fra arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende bruk av yrkesbil (varebil klasse 2), og gir konkrete svar på spørsmål rundt skatt og personvern.

Agenda:
• Beskatning av yrkesbil
• GPS-teknologi kontra personvern
• Bruksområder og grenser

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 1 time
• Rettsl. 1 time

Revisor:
• Skatt 1 time
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Ledere i og rådgivere til selskaper som har yrkesbiler (varebil klasse 2) vil ha spesielt god nytte av kurset.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper