YorkshireskolenKursarrangør: AOF Norge
Sted: Yorkshire
          Utlandet, England
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 80 timer
Neste kurs: 25.10.2020 | Vis alle kursdatoer

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital.

Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk.

Det kan være:
• Tillitsvalgte i internasjonale konsern
• Tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
• Tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk
• Tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
• Tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover

Målet med kurset er at deltakerne skal få:
• Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
• Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
• Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
• Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
• Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø

Arbeidsspråket under hele kurset er engelsk. Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav om forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til god skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Veilederne er fra AOF Norge, IPY i York (språkskole) og Steve Davison (tidligere leder av Bradford Trade Union Study Centre). Veilederne sørger for muligheten til å praktisere engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen og gjennom hele oppholdet i England.

Program:

Uke 1)
Første uken foregår på språkskolen i York, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler / intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder under York-uka gjennom selvstudier og stoffinnsamling.

Uke 2)
Andre uken er på et faglig studiesenter i Bradford. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne uka.

Utenom undervisningen er det tilbud om frivillige kulturelle og sosiale arrangementer. NB: Deltakerne bor i engelskspråklige hjem under oppholdet i York og på hotell i Bradford.

Målgruppe for kurset:
Kurset er et tilbud til tillitsvalgte

Antall deltagere:
• Det er opp til 12 - 14 plasser på kurset