WEBINAR: ´Legionellasikring: hvem, hva, hvor og hvordan´Kursarrangør: Kompa AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 12:00-15:00
Varighet: 3 timer
Pris: 2300

Mange er usikre på hvordan man skal arbeide med legionellaforebygging. Dette er et innføringskurs som skal gi deg en god forståelse av hvordan legionellakontroll kan håndteres.

Om kurset
Hanne Therese Skiri har jobbet med legionellasikring i 14 år i flere selskaper og er en av landets mest erfarne innen området. Hun vil gi en innføring i:

• Hvilke myndighetskrav gjelder?
• Hva er en risikovurdering?
• Hvilke forebyggingsmetoder finnes?
• Hvilke rutiner bør man ha - og hva er godt nok?
• Hvilke muligheter finnes for å kombinere god legionellasikring og sparte driftskostnader i form av færre driftsoppgaver og redusert energiforbruk.


Målgruppen er driftsledere og driftsteknikere, men kurset er også aktuelt for byggeiere, rådgivere, ansatte innen miljørettet helsevern med flere. Etter endt kurs skal man kunne ha et godt grunnlag for å sette i gang eller revidere arbeidet ved egne bygg.

Kurset avholdes som webinar. Det blir mulighet til å stille foredragsholder spørsmål underveis.