Visma Global Regnskap trinn 2 - nettkursKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 1/2 time

Vi tilbyr nettkurs i Visma Global regnskap trinn 2. Kurset er for deg som har benyttet finansmodulen i Visma Global en stund. Formålet med kurset er å deg gi bredere og dypere kompetanse i programmet.

Innhold:
I tillegg får du alltid en gjennomgang av nyheter i siste versjon av Visma Global og viser deg de smarte mulighetene og mer funksjonalitet. Kurset gir timer for godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisor.

Agenda:
Firmaopplysninger og innstillinger:
• Oppsett for selskapets regnskapsrutiner

Inaktive kolonner:
• Ajourhold av grunndataregistre

Valideringsregler:
• Regler for opprettelse av grunndata

Vedlikehold grunndata:
• Leverandør, hovedbok og posteringstype

Søke og tabelloppsett:
• Søkemuligheter og utvalg
• Brukertilpasning av tabeller

Bilagsregistrering:
• Håndtere spesielle hendelser
• Korreksjoner

Periodisering:
• Innenfor et år, og over flere år
• Fordelt på kostnadsbærere

Valuta:
Oppsett
• Automatisk kursoppdatering

Journaler:
• Endring av journalinnhold

Kontoforespørsel og reskontrooversikt:
• Eksempel på gode muligheter

Anleggsregister:
• Lineær metode

Bruk av regnskapsutskrifter og rapporter:
• Standard regnskapsrapporter
• Eget rapportoppsett

MVA rapportering:
• Avslutte terminer
• Avstemming og historikk

Budsjettering:
• Budsjettinnleggelse

På forespørsel:
• Driftsmidler og avskrivninger

Demonstrasjon fra kurset Visma Global Regnskapsrapportering:
• Funksjonalitet som gås gjennom i dybden på kurset «Visma Global Rapportering»
• Statis-Ticker regnskap

Målgruppe for kurset:
Du som har brukt Visma Global finansmodulen en stund og ønsker å lære mer funksjonalitet, og å jobbe mer effektivt.

Forkunnskaper:
• Du bør ha kjennskap til Visma Global tilsvarende kunnskaper som for kurset Visma Global Regnskap trinn 1.

Kursmateriell:
Kurset inneholder opplæringsmateriell og kursdokumentasjon. I kurset får du også anledning til å laste ned kursdokumentasjon.

Eksamen / sertifisering:
Kursbeviset mottar du etter fullført kurs, og denne får du muligheten til å laste ned. Dette har du alltid tilgang på i vår nettkursportal.

Etterutdanning:
• Regnskapsfører: 2 timer Bokføring og 2 timer Andre fagområder
• Revisor: 4 timer annet

Praktisk informasjon:
Dette er et digitalt kurs som du får tilgang på i vår nettkursportal. Separat epost om innlogging vil bli sendt til deg etter at du har registrert deg.