Vinsjkurs - modul O-2.3 & O-3.4, bedriftsinterntKursarrangør: Gantic AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for vinsj og personalvinsj operatører. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer og personell vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Oppbygging
• Sikkerhetsbestemmelser
• Sertifisering
• Overlastsikring og bruk av betjeningshandler og nødstopp
• Risikovurdering
• Riktig og feil bruk av vinsjer, samt bruksbegrensninger
• Kjørehastighet
• Kjøring ved bruk av signaler
• Kjøring av laster
• Spoling av ståltau
• Personalvinsjing
• Merking
• Daglig kontroll og vedlikehold
• Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr
• Avsluttende eksamen

Gjennomføring:
Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av vinsjer og personalvinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Forkunnskaper:
• Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs - modul O-1.1 før kursstart

Eksamen / sertifisering

Opplæring avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på Vinsj Modul O-2.3 og O-3.4, godkjent offshore.