Vg3 påbygging til generell studiekompetanse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som nettstudie. Med Vg3 påbygging kan du bygge på den utdanningen du har, slik at du oppnår generell studiekompetanse, og dermed blir kvalifisert for høyere utdanning ved høyskoler og universiteter.

Innhold:
Hvis du ikke har yrkesfaglig utdanning fra før, og ønsker generell studiekompetanse er studiet Generell studiekompetanse det riktige for deg.

Velg Vg3 påbygging dersom du har:
1) Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen yrkesfaglig retning, eller
2) Fullført og bestått Vg1 innen allmennfaglig retning og Vg2 innen yrkesfaglig retning (kryssløp,) eller
3) Oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag-/ svennebrev

Følgende kurs inngår i Vg3 påbygging generell studiekompetanse:
• Norsk påbygging Vg3
• Historie påbygging Vg3
• Matematikk 2P-Y påbygging Vg3
• Naturfag påbygging Vg3
• Programfag (obligatorisk for alle): Kroppsøving Vg3
• Programfag - alternativ 1: Kjemi 1
• Programfag - alternativ 2: Sosiologi og sosialantropologi Vg2 / Vg3
• Programfag - alternativ 3: Matematikk R1 (Bygger på Matematikk 1T)

Læringsmål:
Etter endt studium skal du ha tilegnet deg nok kunnskaper til å få generell studiekompetanse.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av tilhørende privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Dette er studiet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning, og som ønsker generell studiekompetanse.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen. Oppmeldingsfristene er 15.09 for eksamen om høsten, og 01.02 for eksamen om våren.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at eksamensavgift for privatister i videregående skole ikke er dekket gjennom studieavgiften, og må betales særskilt.