Verneombudskurs, e-læring med oppfølging (-20% sommer-rabatt)Kursarrangør: HMS Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Løpende
Pris: 2.500

Som verneombud skal du gjennomgå en obligatorisk opplæring. Kurset "HMS-nøkkelen" er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform. Kurset er nettbasert og passer for de fleste bransjer.

Kurset benytter teknologi fra Didac, en ledende leverandør av nettbaserte læringsløsninger.

Nettkurs fra HMS Norge blir benyttet av et stort antall virksomheter, både innen privat og offentlig sektor.

Innhold:
• Roller i arbeidsmiljøarbeidet
• Lover og forskrifter
• Verneombudsarbeidet i praksis
• Systematisk HMS-arbeid
• Sykefraværsarbeidet
• Arbeidsplassen /Fysisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Hovedverneombud /AMU
• Ergonomi

Omfang og varighet:
Gjennomføring av e-læringskurset anslås til mellom 15 til 20 timer.(effektiv tid)

Om man ønsker det:
• Benytt kursets skjema for kartlegginger mv. på egen arbeidsplass.
• Delta på frivillige aktiviteter gjennom Forum for Verneombud.

Oppgaver, test og eksamen:
Underveis og i forbindelse med hver modul ("kapittel") skal man besvare korte oppgaver. Etter hvert kurstema ("hovedbolkene") skal man gjennomføre en test med ulike spørsmål relatert til det som er gjennomgått. Grunnopplæringskurset avsluttes med en "eksamen" som omfatter spørsmål fra samtlige kurstema. Når du har gjennomført testen vil du få skrevet ut et kursbevis. Kursbeviset inneholder deltakers navn og de hovedtema som er gjennomført.

Er dette et tilstrekkelig kurs for oss:
Kursomfanget tilsvarer minimum tilsvarende tradisjonelle klasseromskurs over 3-dager. Vårt kurs kan velges dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at kursomfanget er tilfredsstillende i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Her står det "...Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang."

Velg kurs fra en seriøs aktør:
Mange nettkurs-leverandører er dessverre useriøse og tilbyr kurs uten tilstrekkelig substans og uten support og oppfølging. Velger man en slik useriøs tilbyder risikerer man at Arbeidstilsynet ikke godkjenner kurset og man får en dobbel kostnad.
Velg en seriøs kurs-leverandør. HMS Norge er blant disse.


Når du gjennomfører nettkurs hos HMS Norge får du:
• Nødvendig support underveis i kurset
• Opfølging i 12 mnd der du får tilgang til aktuelle webinarer, materiell og annen støtte. På denne måten får du jevnlige tips og kunnskap slik at du kan utføre vervet på best mulig måte på din arbeidsplass.

Som kursdeltaker gir vi deg oppfølging i 12 mnd. gjennom Forum for Verneombud. (inkl i kursprisen) Dette gir deg viktig støtte og informasjon underveis i ditt verv.

Fyll ut skjema og du vil få en rask tilbakemelding fra oss.

Målgruppe for kurset:
Verneombud /Hovedverneombud /Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Forkunnskaper
Ingen forkunnskaper kreves

Eksamen/sertifisering:
Kursbevis ved gjennomført kurs.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
"«Jeg tok nettkurs og syntes det fungerte fint. Lurt med små oppgaver som skjerper konsentrasjonen litt..."
"«Jeg synes kurset jeg tok på nett var veldig bra, informativt, variert og lærerikt..."
Vi anbefaler å gjennomføre ett kurstema av gangen og innenfor et begrenset tidsom. Du styrer selv fremdriften - kurset husker hvor du avsluttet sist og du vil starte opp på samme sted når du logger deg på igjen.