Verneombudskurs - HMS kurs for verneombud og AMUKursarrangør: Direkte Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 1.990

Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40-timerskurset for verneombud. Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

Innhold.
I verneombudskurset gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

• Arbeidsmiljøloven (AML) og dens forskrifter
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll og Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• Arbeidsmiljøfaktorer, Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
• Inkluderende arbeidsliv

I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i de fleste tilfeller avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset. Dette HMS kurset er nettopp et alternativ til vanlig 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Det må skrives en avtale som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge alternativt verneombudskurs. En mal til en slik avtale mellom partene kan lastes ned her. Denne må fylles ut, sammen med en forsvarlighetsvurdering, og oppbevares av bedriften slik at den kan fremvises Arbeidstilsynet ved tilsyn. Det anbefales å underskrive denne avtalen før man setter igang med verneombudskurset.

Målgruppe for kurset:
Verneombud, medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg, Tillitsvalgte

Kursmateriell:
Tilgjengelig på nett i sin helhet. https://webhms.no/kurs/hms-kurs-for-verneombud-verneombudskurs/

Eksamen/sertifisering:
Godkjent kursbevis for gjennomført HMS opplæring

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
"Veldig enkelt og greit å forholde seg til."
-Espen Møkkelgjerd/ Sune Sport AS