Verneombudskurs (40t) – Kombinert nett og klasseromKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Du kan starte ditt kurs umiddelbart etter at du kjøpt det
Varighet: 12 måneder
Pris: 7.900

Vi tilbyr Verneombudskurs (40t) – Kombinert nett og klasserom. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Innhold:
Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Verneombudskurs kombinert gjennomføres ved at man først gjennomgår e-læringskurset. E-læringskurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse. Når testen er bestått melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom med videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• HMS Forskriften
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll
• Gruppeoppgaver/case-løsning

Praktisk informasjon:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Eksamen/sertifisering:
Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen