Verktøy og småmaskiner - Nettkurs / WebinarSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 08:00 - 12:00
Varighet: 4 timer
Pris: 2490

Vi tilbyr kurs i verktøy og småmaskiner - Nettkurs / Webinar. (tidligere Sikker bruk av håndverktøy) Dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

Formål:
Bakgrunnen for kurset er at kursdeltagerne skal få økt kunnskap om farene ved bruk av farlige redskaper og hvilke sikkerhetstiltak en skal gjennomføre før bruk. Dette for å unngå personskader på arbeidsplassen ved bruk av verktøy.

Kurset tar for seg:
• Lover og forskrifter
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Holdninger ved bruk
• Bruksområder
• Oppbygning og egenskaper
• Betjening
• Vedlikehold

Myndighetskrav:
«I forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 ledd, krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr» pålegger Norske myndigheter arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstagere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som ansees som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.

Etter endt opplæring utstedes kompetansebevis til samtlige deltagere på gjennomført opplæring i bruk av verktøy og småmaskiner kurset er rettet mot.

Gjennomføring:
Kurset kan også gjennomføres både som klasseromsundervisning i bedrift eller på vårt kurssenter i Skien.

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilpasset alle arbeidstakere som bruker arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk og eller ansees som farlig, som for eksempel kappsag, spikerpistol, boltepistol og vinkelsliper.