VeriCutKursarrangør: Jærtek
Sted: Kurset kan også holdes på forespørsel
          Rogaland, Time / Bryne
Kursadresse: Jærtek, Trallfavegen 2, 4344 Bryne (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Normalt fra kl. 08:00 - 15:00

VeriCut fra CGTech er vår foretrukne leverandør for NC kode verifisering. Målet for dette kurset er å gi deltakerne aktuelle kunnskaper i bruken av VeriCut, fra grunnleggende til det mest avanserte. Kursene avvikles med en eller flere moduler tilpasset bruksområdene.

Kursopplegg:
Klasseromsundervisning hvor kombinasjon av teori og øvelser gjennomføres med veiledning av instruktør. Det benyttes moderne teknisk og pedagogisk utstyr. Instruktørene har flere års erfaring med bruk av VeriCut. Dette kombinert med reelle oppgaver og problemløsning vil gi deltakerne en god og effektiv opplæring.

• Basic NC Program Simulation & Verification
This course introduces users to the basics of NC program verification. Following an overview of the graphical user interface and functionality, you’ll learn how set up and run a project in VERICUT. Special emphasis will be placed on how to detect and locate errors in NC programs. This course will also show you how to analyze the cut part by using many of VERICUT’s built-in analysis features, including the ability to compare the cut stock to the design data.

• Job Configuration
Day two will expand on the first day to include working with advanced settings that fine-tune the simulation. We’ll cover configuring multiple setup projects, advanced modeling and assembly techniques, and defining tool shapes. You’ll also learn how to use coordinate systems, subroutines and work offsets. We’ll also cover defining and positioning the stock model, and orienting the models on the machine.

• Advanced configuration
This course builds on what you learned in days one and two to explore advanced uses of VERICUT. Topics include using VERICUT-to-CAD/CAM interfaces and how to customize reports for your specific requirements. The afternoon will focus on how to use VERICUT’s ready-made library of NC machines and controls to process G-code and methods to export the as-machined model in a format that can be utilized in your CAD system.

• Manufacturing Process Optimization
We’ll focus on maximizing the throughput of your entire manufacturing operation. You’ll use the OptiPath feed/speed optimization module to achieve the ideal feed rates for every cutting condition. You’ll learn the best method for each type of machining and will discover strategies for achieving optimal performance and precision from your machining center. You’ll also learn how to use VERICUT’s built-in inspection report tools for an in-process part.

Målgruppe for kurset

Personer som arbeider med CNC og CAM og som skal bruke Vericut til å kvalitetssikre/optimalisere programmer til avanserte maskineringssentre.

Forkunnskaper
En viss forståelse for maskinering samt generelle PC kunnskaper. Kurset er bygget opp med progresjon angitt i modulrekkefølgen. For deltakelse på videregående moduler er forkunnskaper angitt i modulbeskrivelsen