Verdivurdering, oppkjøp og slag av bedrifter - WebinarKursarrangør: IBU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 10:00 - 13:00
Varighet: 3 timer
Pris: 5.750

Vi tilbyr kurs i Verdivurdering, oppkjøp og slag av bedrifter. Verdivurdering av bedriften, forståelse av bedriften som et økonomisk/finansielt bilde i et dynamisk lys, kontantstrømmer og likviditet, balanse og finansiering, prosesser for salg og kjøp av bedrifter, due diligence, oppgjørsform mm

Innhold

Temaer:
• Verdivurdering av bedriften,
• Forståelse av bedriften som et økonomisk/finansielt bilde i et dynamisk lys,
• Kontantstrømmer og likviditet,
• Balanse, kapitalbinding og finansiering,
• Prosesser for salg og kjøp av bedrifter,
• Due diligence,
• Oppgjørsform mm

Om kurset:
Heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter» tilbys fysisk over hele Norge med jevne mellomrom. Det samme kurset, heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter», tilbys digitalt med jevne mellomrom, kl 10.00–13.00.

Kontakt oss for verdivurdering av din bedrift. Vi skriver et kortfattet notat «Verdivurdering av bedriften din» på ca 4 – 9 sider, der det fremgår hvordan beregningen er gjort, og hva vår konklusjon på beregnet bedriftsverdi er.

Vi kan bistå med konsulenttjenester ved kjøp/salg av hele eller andeler av bedrift.
Et kurs hos oss gir en god oversikt over hvordan bedriftsverdi kan beregnes, samt eierskifteprosessers innhold.

Målgruppe for kurset:
Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi.