Verdivurdering, oppkjøp og slag av bedrifter - WebinarKursarrangør: IBU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 10:00 - 13:00
Varighet: 3 timer
Pris: 5.750

Vi tilbyr kurs i Verdivurdering, oppkjøp og slag av bedrifter. Verdivurdering av bedriften, forståelse av bedriften som et økonomisk/finansielt bilde i et dynamisk lys, kontantstrømmer og likviditet, balanse og finansiering, prosesser for salg og kjøp av bedrifter, due diligence, oppgjørsform mm

Hvem er kurset aktuelt for:
Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi.

Verdivurdering og bistand ved oppkjøp og salg av bedrifter:
Vi har lang erfaring med å utføre verdivurderinger av bedrifter samt bistå i eierskifteprosesser, og gir deg gjerne et tilbud på å gjøre en verdivurdering for bedriften.

Hvem er kurset aktuelt for:
Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi.

Verdivurdering og bistand ved oppkjøp og salg av bedrifter:
Vi har lang erfaring med å utføre verdivurderinger av bedrifter samt bistå i eierskifteprosesser, og gir deg gjerne et tilbud på å gjøre en verdivurdering for bedriften.

Program:
Kl 09:00Velkommen. Presentasjon. Innledning


Prosessen ved salg og kjøp av bedrifter (aksjer)
• Kort om prosessen ved salg og kjøp av bedrifter ved forskjellige typer eierskifter:
Hvordan eierskifte-prosesser forløper
• Form og innhold i eierskifteprosesser, faser og tidspunkter
• Kriterier investor legger vekt på
• (Ved salg) Aktuelle kjøpere og deres vurderinger
• Vurderinger og prioriteringer hos selgere av bedrift
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet

Verdivurdering:
Begreper og sammenhenger
• Driftsresultat (EBIT), kontantstrøm (EBITDA), EBITDA-faktor,
• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, avkastningskrav
• Balanse, eiendeler, goodwill, likviditet, egenkapital

Hvordan beregne og estimere bedriftens verdi
• Beregne bedriftsverdi ut fra kontantstrømmer
• Historisk / kjent og fremtidig / forventet kontantstrøm
• «Transaksjonsorientert» bedriftsverdi
• Gjennomgang eksempler

Verdivurdering fortsetter:
Nærmere om balansen. Eksempler:
• Balansens eiendeler og hvordan de er finansiert. Eksempel.
• Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon, med solid fokus også på egenkapital, likviditet/cash flow, og omsetning og resultat
• Hvordan balansen påvirker bedriftens verdi

Konsekvenser av eierskifte. Bedriftskultur. Fremtid:
• Eksempler verdivurdering fortsettes.
• Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen,
• konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og
• konsekvenser for bedriftens fremtid

Kl. 12.00: Avslutning
(Forbehold om mindre justeringer i programmet).

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland. Små deltakergrupper med god avstand mellom deltakerne